รู้หรือไม่? ปัจจุบันนี้มีพื้นที่ให้ช่างถ่ายภาพ และศิลปินลงผลงานขายภาพถ่ายแล้วนะ! ซึ่งพื้นที่ที่เปิดให้ลงขายภาพก็ได้แก่เว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Shutterstock iStockphoto Dreamstime Fotolia เป็นต้น ซึ่งเว็บไซต์เหล่านี้จะให้คุณตั้งเรทราคาการขาย กำหนดมาตรฐานภาพถ่ายที่คุณจะต้องลงขาย และข้อกำหนดอื่นๆ อีกมากมายที่คุณจะต้องศึกษาเพิ่มเติม และภาพที่ลงขายจะต้องได้มาตรฐานตามที่กำหนดจึงจะได้รับการอนุมัติขายบนเว็บไซต์ ซึ่งเว็บไซต์ต่างๆ…